Wynajem i zarządzanie
najmem nieruchomości

Zapewniam bezpieczeństwo w wynajmie nieruchomości, minimalizuje okresy pustostanów oraz zwiększam atrakcyjność nieruchomości dla najemców. 

icon_sprzedaz_white

Pośrednictwo w wynajmie nieruchomości

na czym polega?

Usługa wynajmu nieruchomości polega na pomocy w znalezieniu lokatorów i wsparciu na etapie finalizacji – podpisania umowy najmu oraz wprowadzenia najemców.

Wypracowany przeze mnie proces wynajmu nieruchomości wygląda następująco:
1. Oględziny nieruchomości i ocena możliwości.
2. Przygotowanie nieruchomości pod konkretną grupę docelową.
3. Opracowanie merytorycznej oraz wizualnej części oferty wynajmu nieruchomości.
4. Marketing – eksport oferty na m.in. portale z ogłoszeniami wynajmu oraz media społecznościowe.
5. Prezentacje nieruchomości oraz weryfikacja potencjalnych najemców.
6. Finalizacja – podpisanie umowy z najemcą, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przekazanie kluczy do najemcy.

Myślisz o wynajmie swojej nieruchomości?
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Bezpłatna konsultacja

Na etapie znalezienia najemcy współpraca z pośrednikiem zazwyczaj się kończy i rozpoczyna się bezpośrednia współpraca wynajmującego z najemcą.

Wiele osób obawia się dalszej obsługi nieruchomości i obowiązków z tym związanych, do których należy:

1. Rozliczanie się z najemcami.
2. Interwencja w przypadku problemów z najemcami.
3. Zorganizowanie napraw i usterek powstałych w nieruchomości.
4. Opieka nad nieruchomością, pełna kontrola płatności i windykacja należności.

Widząc te obowiązki po stronie właściciela, uznałem, że Pośrednictwo nie powinno kończyć się na tym etapie. Stąd pojawiła się u mnie usługa, która zyskuje coraz większą popularność wśród osób prywatnych – zarządzanie najmem nieruchomości. Dotyczy ona najmu długoterminowego oraz najmu krótkoterminowego.

Zarządzanie najmem nieruchomości i zarządzanie nieruchomością

na czym polega?

Usługa zarządzania najmem nieruchomości i zarządzenie nieruchomością polega kompleksowej opiece nad nieruchomością, minimalizowaniem pustostanów w przypadku wynajmu i obsługiwaniem płatności kosztów utrzymania. 

Zarządzanie najmem nieruchomości

dla kogo?

Zarządzanie najmem jest skierowane głównie do osób prywatnych, które ze względu na odległą lokalizację od nieruchomości, dużą aktywność zawodową, brak czasu, bezpieczeństwo czy chęć zmaksymalizowania zysku, chcieliby powierzyć swoją nieruchomość w ręce profesjonalistów. 

Zarządzanie najmem nieruchomości

zakres usługi

Jako zarządca najmu nieruchomości, zajmuję się wszystkimi obowiązkami właściciela związanymi ze współpracą z najemcą. Wsłuchując się w głosy i oczekiwania wynajmujących, wypracowałem proces, w którym biorę na siebie następujące obowiązki:

1. Bieżąca komunikacja z najemcą i właścicielem.
2. Rozwiązywanie problemów z najemcą.
3. Monitorowanie płatności i windykacja.
4. Współpraca przy naprawie usterek i awarii.
5. Inwentaryzacja po zakończonym najmie.
6. Rozliczenie kaucji.

Wynajmujesz swoją nieruchomość i myślisz usłudze zarządzania? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Bezpłatna konsultacja

Na samym początku, warto się zastanowić nad formą wynajmu swojej nieruchomości. Możemy w tym wypadku wybrać wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy. Krótkoterminowy z wyższą stopą zwrotu i większym zaangażowaniem wynajmującego lub długoterminowy z niższą stopą zwrotu i mniejszym zaangażowaniem. W ustaleniu optymalnego rozwiązania może spotkanie, które ma na celu:

1. Obejrzenie nieruchomości oraz wizualne sprawdzenie stanu technicznego.
2. Poznanie decydentów i ich perspektywy.
3. Zrozumienie celów, które są postawione przy wynajmie.
4. Wychwycenie ryzyk i przedstawienie potencjalnych zagrożeń obu form wynajmu.
5. Stworzenie wspólnego planu działań, które mają zmierzać do realizacji celów.
6. Pomoc przy ustaleniu optymalnego rozwiązania.

Wynajem nieruchomości i zarządzanie najmem nieruchomości

jaka prowizja, cennik, koszty?

Określenie ceny mojego pośrednictwa w wynajmie nieruchomości i zarządzania najmem jest dużo łatwiejsze, niż ma to miejsce w przypadku sprzedaży czy zakupu. Do ustalenia ostatecznej ceny mojej usługi, niezbędne są poniższe informacje:

1. Rodzaj nieruchomości.
2. Lokalizacja nieruchomości.
3. Ilość nieruchomości do wynajmu/zarządzania najmem.
4. Stan techniczny i wizualny nieruchomości.
5. Oczekiwania wynajmującego.
6. Wielkość nieruchomości.
7. Zakres usługi.

Wynajem nieruchomości – jednorazowa opłata w wysokości 1-2 miesięcznego przychodu z wynajmu nieruchomości

Zarządzanie najmem nieruchomości – opłata abonamentowa w wysokości 8-11% przychodu z wynajmu nieruchomości. Brak opłaty w przypadku pustostanu.

Zarządzanie nieruchomością – cena ustalana indywidualnie.

Zamów bezpłatną konsultację

Skonsultuj ze mną dowolny temat związany z rynkiem nieruchomości, wypełniając poniższy formularz kontaktowy.