Leasing nieruchomości – na czym polega?

Leasing nieruchomości – co to jest i na czym polega?

Leasing nieruchomości to sposób pozyskiwania środków finansowych, który ma elementy zarówno kredytu, jak i umowy najmu. W skrócie, to umowa między dwiema stronami: leasingodawcą, czyli osobą lub firmą będącą właścicielem nieruchomości, i leasingobiorcą, który jest zainteresowany korzystaniem z tej nieruchomości. Według umowy, leasingodawca udostępnia nieruchomość leasingobiorcy, który w zamian za to zobowiązuje się płacić regularne opłaty za jej używanie. To umożliwia leasingobiorcy korzystanie z nieruchomości bez konieczności jej zakupu, a jednocześnie generuje dochód dla leasingodawcy. Leasingobiorca po zakończeniu umowy ma prawo do wykupienia leasingowanej nieruchomości po wcześniej ustalonej cenie.

Kto decyduje się na leasing?

Na leasing nieruchomości decydują się przedsiębiorstwa, które chcą nabyć nieruchomość, ale nie posiadają własnych środków pieniężnych. Leasing nieruchomości działa na takich samych zasadach jak w przypadku innych aktywów.

Rodzaje leasingu nieruchomości:

Leasing operacyjny – przez cały czas trwania umowy nieruchomość pozostaje własnością firmy leasingowej. (Dzierżawca może dokonać wykupu nieruchomości w momencie zakończenia umowy).

Leasing finansowy – w momencie zawarcia umowy nieruchomość staje się własnością leasingobiorcy. (Wykup nieruchomości następuje automatycznie po spłacie ostatniej raty).

Leasing nieruchomości — zalety i wady

Zalety

Leasing nieruchomości może być zastępstwem kredytu hipotecznego. Dużą zaletą leasingu nieruchomości jest możliwość odliczania części wydatków, jako kosztu uzyskania przychodu oraz w przeciwieństwie do kredytu hipotecznego. Warto zauważyć, że zdolność kredytowa w przypadku leasingu nie jest brana pod uwagę.

Wady

Jeżeli leasingobiorca nie zapłaci kilku, a najczęściej trzech rat, leasingodawca ma prawo rozwiązać umowę, a wpłacone do tej pory środki pieniężne nie zostaną zwrócone. Leasing również uniemożliwia nadpłacanie kolejnych rat.