Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy lokalu?

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu to kluczowy element przy przekazywaniu nieruchomości między stronami. Taki dokument zabezpiecza interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy, dokładnie określając stan lokalu w momencie przekazania.

Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy lokalu? – krok po kroku

  1. Przygotowanie dokumentów: Przygotuj umowę najmu oraz wszystkie dokumenty związane z wynajmem lokalu, w tym inwentarz i ewentualne wcześniejsze protokoły zdawczo-odbiorcze.
  2. Wybór daty i miejsca: Ustal termin przekazania lokalu, który będzie dogodny dla obu stron, i zarezerwuj czas na dokładne sprawdzenie stanu nieruchomości.
  3. Dokładne sprawdzenie lokalu: Razem z drugą stroną (wynajmującym lub najemcą) dokładnie przejdź przez cały lokal, zwracając uwagę na jego stan techniczny oraz wyposażenie.
  4. Dokumentacja: Zrób zdjęcia lub filmy dokumentujące stan lokalu, które mogą być załączone do protokołu.
  5. Sporządzenie dokumentu: Wypełnij protokół, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje. Obie strony powinny podpisać dokument i otrzymać jego kopie.

Co powinno się znaleźć w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu?

Nagłówek:

– Tytuł dokumentu: „Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu”

– Data i miejsce sporządzenia protokołu

Dane stron:

– Dane wynajmującego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)

– Dane najemcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)

Opis lokalu:

– Adres nieruchomości

– Rodzaj lokalu (mieszkalny, użytkowy)

– Powierzchnia lokalu

– Liczba pomieszczeń

Stan techniczny lokalu:

– Opis stanu ścian, sufitów i podłóg (np. czy są zarysowania, plamy, uszkodzenia)

– Stan instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej (np. działanie gniazdek, wyłączników, kranów, toalet)

– Stan drzwi i okien (czy są szczelne, działające zamki, brak uszkodzeń)

Wyposażenie:

– Lista sprzętów i mebli znajdujących się w lokalu (np. lodówka, pralka, meble kuchenne)

– Stan techniczny wyposażenia (czy działa, czy jest uszkodzone)

Media:

– Odczyty liczników (prąd, gaz, woda) na dzień przekazania lokalu

– Numery liczników

Uwagi dodatkowe:

– Informacje o ewentualnych naprawach do wykonania przez wynajmującego

– Wszelkie ustalenia dotyczące stanu lokalu, które mogą być istotne dla obu stron

Podpisy stron:

– Miejsce na podpis wynajmującego

– Miejsce na podpis najemcy

– Data podpisania protokołu

 

Sporządzenie dokładnego i szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu jest kluczowe dla uniknięcia przyszłych nieporozumień i zabezpieczenia interesów obu stron.